99% wereldwijde inzet van social media

Het ‘2010 Social Media Marketing Industry Report’ van Social Media Examinar laat ons de ontwikkelingen zien in het wereldwijde gebruik van social media door marketeers. 96% van de respondenten wereldwijd maakt al gebruik van social media en 3% is nog eens van plan om social media in te zetten. Van de marketeers die social media gebruiken staat het gebruik van Twitter op een met 88%, gevolgd door Facebook met 87% en op de derde plaats staat LinkedIn met 78%. Het gebruik van blogs is hierdoor verschoven naar de vierde plaats met 70%. Een andere belangrijke ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar is dat marketeers nu vooral geïnteresseerd zijn in ROI en vorig jaar was dat nog het leren van tactieken. Uit de resultaten komen verschillen naar voren in het gebruik van social media naar gelang de tijd dat de marketeers hier ervaring mee hebben.

1. Marketeers met meerdere jaren ervaring met social media

Deze groep beslaat wereldwijd 31% van de marketeers.

96% daarvan maakt gebruik van Twitter
91% gebruikt Facebook
89% gebruikt LinkedIn.

2. Marketeers met een paar maanden ervaring met social media

Dit is wereldwijd de grootste groep, namelijk 43% van de marketeers.

92% maakt gebruik van Twitter
88% Facebook
76% LinkedIn

Het grootste verschil tussen de eerste en tweede groep is het gebruik van social video marketing, zoals dat bijvoorbeeld kan via YouTube. Tweederde van de marketeers met meerdere jaren ervaring met social media zeiden deze techniek te gebruiken tegenover 42% van de marketeers met een paar maanden ervaring met social media.

3. Marketeers die net van start zijn gegaan met social media

In deze groep zit 22% van de marketeers.

80% gebruikt Facebook
71% gebruikt Twitter
67% gebruikt LinkedIn

Slechts 28% van deze groep maakt gebruik van social video.

Business-to-business versus business-to-consumer

Over het geheel genomen vielen iets minder dan een derde van de marketeers in de meest ervaren groep wat een stijging betekent van 23% ten opzichte van vorig jaar. Business-to-business bedrijven zeiden vaker dat ze op z’n minst een paar maanden ervaring hadden met social media, namelijk 79,5%. Bij de business-to-consumer marketeers was dat 68,7%.

Kortom social media leeft in 2010 meer dan ooit. Twitter, Facebook en LinkIn staan wereldwijd aan de top: deze middelen worden door marketeers wereldwijd het meeste ingezet. Social video heeft nog terrein te winnen. Bedrijven die nu nog niet inzetten op social media hebben een flinke inhaalslag te maken, willen ze de wereldwijde trends kunnen bijbenen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen