Autonome auto’s & ongevallen: financiële implicaties en gevolgen voor de mens

  • Google en defensief rijden
  • Robo-ethiek: hoe gaan we zometeen beslissingen maken over leven en dood?
  • Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor onze veiligheid?
  • Autoverzekeringsbedrijven zullen flink moeten schakelen

In onze eerdere artikelen hebben we kunnen zien hoe autonome zelfrijdende auto’s in de toekomst elk aspect van ons leven veranderen. De manier waarop steden functioneren en ontwikkelen verandert, reizen wordt veilig en efficiënt en autofabrikanten moeten op zoek naar nieuwere methoden om de concurrentie te overleven. Een van de problemen met deze autonome auto’s is de angst die we hebben om rondgereden te worden door een machine.

Kunnen wij als mensen nog wel ingrijpen als er een ongeluk dreigt, of beslissen deze machines autonoom over wie een ongeluk overleeft en wie niet? De gedachte is nogal griezelig en men maakt zich hier wel degelijk zorgen over. Een ander punt wat overwogen moet worden is wat deze radicale verandering in de wereldwijde modus operandi – het implementeren van autonome voertuigen – in de toekomst teweegbrengt in de verzekeringssector. Hoe zullen zelfrijdende auto’s de verkeersveiligheid beïnvloeden en wat voor gevolgen zal dit hebben voor bijvoorbeeld autoverzekeringen?

Video credits: TED

Om hiervan een goed beeld te kunnen krijgen moeten we een aantal voorspellingen doen over de verwachte ontwikkelingen in de komende tien jaar zodat we kunnen zien in hoeverre de implementatie van zelfrijdende auto’s zal leiden tot veranderingen in bedrijfs- en overheidssectoren over de hele wereld. Het afgelopen jaar hebben we vele ontwikkelingen gezien van tech-giganten zoals Google en autofabrikanten zoals Audi, Mercedes, BMW en Nissan.

Diensten zoals Zipcar, BlaBlaCar, Uber en Lyft dwingen autoriteiten al min of meer om hun regelgeving te buigen zodat hun operationele modellen geïmplementeerd kunnen worden. Het is absoluut noodzakelijk dat bedrijven zoals Google en ontwikkelingslanden zoals China in 2016/2017 gaan communiceren over de grootschalige ontwikkelingen op het gebied van autonome voertuigen die grote invloed hebben op hernieuwbare hulpbronnen, verkenning van de ruimte en de wereldwijde uitstoot van Co2. Volledige zelfrijdende technologie zal vóór 2025 naar verwacht nog niet veel minder kosten dan $ 10.000 per auto.

In het begin van 2018 zullen discussies over banenverlies en de bedreigingen van de veiligheid afgerond zijn, mogelijke hindernissen zullen geëlimineerd zijn en grote landen en groepen zoals de EU zullen geherdefinieerde reglementen voor autonome voertuigen lanceren. Binnenkort zullen we vloten van autonome vrachtwagens, huurauto’s en gedeelde taxi’s zien. Tegen het jaar 2020 zal autonoom rijden volledig operationeel zijn en zullen regelgevingen over de hele wereld aangepast zijn. Autofabrikanten zullen moeten beginnen met het aanpassen van hun voertuigen om de zelfrijdende technologie te kunnen implementeren. In 2030 zal het particuliere autobezit aanzienlijk gedaald zijn. Mensen zullen steeds vaker kiezen voor autonome, gedeelde regelingen en zelfrijdende auto’s zullen de nieuwe maatstaf worden voor slimme steden.

Maar hoe veilig zullen deze ontwikkelingen zijn?

Hier komen we even terug op de voornaamste reden waarom er bezorgdheid is ontstaan – hoe is het gesteld met de veiligheid van passagiers in zelfrijdende auto’s? Welke beslissingsbevoegdheden zullen deze robot auto’s hebben als er een auto-ongeluk dreigt te gebeuren? Wie zal deze bevoegdheden delegeren? Zullen het de makers van deze auto’s zijn – zoals Google – of de vervoersautoriteiten? Deze vragen moeten worden gesteld om een beeld te krijgen van de volledige omvang van de impact die de zelfrijdende voertuigen hebben op onze eigen veiligheid. Gelukkig zijn er al een aantal initiatieven.

Google en defensief rijden

Zoals we weten zijn de huidige regels voor de minimale afstand tussen voertuigen ingevoerd om automobilisten de gelegenheid te geven om op tijd op het verkeer te kunnen reageren. Als er echter een androïde achter het stuur zit, zullen de reacties in en op het verkeer vele malen nauwkeuriger zijn. Wist je bijvoorbeeld dat de afstand tussen twee Google auto’s kleiner zal zijn dan op dit moment door de vervoersautoriteiten aanbevolen wordt? De reden hiervoor is dat gevaarlijk afsnijden hierdoor vermeden kan worden. Er worden momenteel diverse pilots uitgevoerd door Google in Mountain View Californië, waarin aangepaste hybride Lexus auto’s worden uitgerust met radar, videocamera’s en lasers die de omgeving scannen en in kaart brengen. Tot op heden hebben Google auto’s nog geen verkeersovertredingen begaan en heeft er slechts één zwaar ongeval plaatsgevonden, waarbij een menselijke bestuurder de controle van de auto overnam. Er is ook een website waar je gegevens kunt vinden over mogelijke ongevallen en voorzorgsmaatregelen en ook is er een FAQ sectie over autonoom autorijden. Google heeft echter verklaard dat ze, om te voldoen aan de privacyregelgeving, niet alle gegevens over ongevallen bekend zullen maken.

Robo-ethiek: hoe gaan we zometeen beslissingen maken over leven en dood?

Er zijn veel vragen en maar weinig antwoorden op de ethische kwesties rond autonoom rijden. De zelfsturende auto’s zijn de eerste ‘sociale’ robots die zometeen vrij in onze steden rondrijden. Hoe zullen ze reageren als er een ongeluk dreigt of plaatsvindt? Het aantal ongevallen zal naar verwacht sterk afnemen, maar helemaal voorkomen kun je ze natuurlijk nooit. Er zou zich bijvoorbeeld een situatie kunnen voordoen waarin jouw auto op het punt staat een schoolbus aan te rijden. Dan moet jouw autonome voertuig een beslissing maken wie er ‘gespaard’ wordt – jij of de kinderen in de bus. Hoe zal dat besloten worden?

Ik denk dat we moeten vasthouden aan het principe dat machines geen beslissingen mogen maken over leven en dood. Dat is een menselijke aangelegenheid en ik vind dan ook dat bij zulke beslissingen altijd een mens betrokken moet zijn. Uiteraard wordt aan deze kwestie wel tijd en aandacht besteed. Toyota is bijvoorbeeld bezig met het vinden van manieren waarop een ​​autonome auto in bepaalde gevallen de controle over het voertuig kan overhandigen aan een menselijke bestuurder.

Lees ook: Zelfrijdende auto’s: de katalysator voor slimme steden

Nieuwe Britse verkeersregels eisen dat autonome auto’s data over ongelukken opslaan

De nieuwe Britse verkeersregels eisen niet alleen dat autonome auto’s worden uitgerust met opnameapparatuur, maar ook met computer firewalls om hacks te voorkomen en de inzittenden tijdens het transport te beschermen. De overheid is bezorgd over het feit dat met de komst van de autonome auto’s, bedrijven zich schuldig kunnen maken aan datamanipulatie en het verzamelen van persoonlijke gegevens voor marketing- of andere doeleinden. Ook is er bezorgdheid over hackers die op afstand de controle over deze auto’s kunnen overnemen. Om mensen te beschermen is strikte naleving van nieuwe regelgeving rond autonome auto’s van groot belang.

Na een ongeval zullen de organisaties die de verantwoording hebben over deze data, de gegevens moeten vrijgeven aan inspecteurs om eerlijke verzekeringsclaims en persoonlijke veiligheid te kunnen waarborgen. Verzekeringsmaatschappij AXA denkt dat de garanties rond gegevensbescherming en veiligheid consumenten zullen aanmoedigen om positief te zijn over de komst van autonome auto’s.

Wie is er uiteindelijk verantwoordelijk voor onze veiligheid? De autonome auto of wij zelf?

Op dit moment zijn daar nog geen duidelijke ideeën over maar ik denk dat, zodra de autofabrikanten beveiligingsoplossingen voor autonome auto’s introduceren, er meer duidelijkheid zal zijn. Eén oplossing zou kunnen zijn om methoden te ontwikkelen waarbij de controle over het voertuig in bepaalde situaties aan de menselijke bestuurder overgedragen kan worden, behalve in noodsituaties. 90% van de auto-ongevallen wordt namelijk door menselijke fouten veroorzaakt.

Daarom is de belangrijkste focus van de autofabrikanten om methoden en technologie te ontwikkelen die de omgeving van de auto monitoren, de bestuurder waarschuwen in geval van nood en zelfs de controle in dergelijke omstandigheden overnemen. In de afgelopen twintig jaar zijn er constant verbeteringen aangebracht in de ontwikkeling van geavanceerde veiligheidsvoorzieningen en de huidige technologie kan nu al worden aangepast en geïmplementeerd in zelfsturende auto’s om ze veiliger te maken.

Het Forward-Collision Warning System (botswaarschuwingssysteem) bijvoorbeeld, maakt gebruik van sensoren en camera’s om de afstand tussen jou en de auto voor je te controleren en doet dat door middel van akoestische en visuele waarschuwingen. Dit systeem is in vele luxe auto’s zoals de Chevrolet Traverse, Ford Edge en Honda Accord al standaard ingebouwd.

Andere voorbeelden zijn de controlesystemen voor de dode hoek die de ruimte naast en achter je auto in de gaten houden, ‘cross-traffic alert’ systemen die je waarschuwen wanneer er een auto achter je rijdt, het Lane Departure Warning System (LDWS) dat je waarschuwt zodra je van je rijstrook afwijkt, adaptieve cruise control systemen, voetgangerdetectiesystemen, automatisch parkeren en nog veel meer. In onze vorige posts zagen we ook hoe ‘self-parking’ technologieën zoals waar Bosch momenteel aan werkt (Valeo) misschien wel een einde gaan maken aan onze parkeerproblemen.

Man in auto met gevouwen handen

Toekomstige ontwikkelingen zijn gefocust op de communicatie tussen voertuigen waardoor het aantal fouten drastisch zal afnemen

Zie je het al voor je? Twee robot auto’s die op lange afstand met elkaar communiceren? Dan zouden ze meteen weten of er bijvoorbeeld een ongeluk aan zit te komen. Het idee lijkt misschien vergezocht, maar met cloud-technologieën die met de dag goedkoper worden zal dit zomaar werkelijkheid kunnen worden in de toekomst. Zodra voertuigen in staat zijn om met elkaar te communiceren, zal de perfecte efficiëntie er misschien wel voor kunnen zorgen dat er nooit meer auto-ongelukken gebeuren! Ook al lijkt het een perfect scenario; aan de lancering en implementatie van dergelijke technologieën zijn uiteraard ook aanzienlijke financiële risico’s verbonden. In de afgelopen 6 jaar en over een afstand van 3.2 miljoen kilometer zijn Google auto’s nog maar bij 14 ongevallen betrokken geweest, waarvan een aantal veroorzaakt werden door andere voertuigen.

Statistieken tonen aan dat zelfrijdende auto’s een stuk veiliger zijn dan de door mensen bestuurde auto’s en dit is de grootste motiverende factor voor de ontwikkeling van al deze technologieën. Toen Ford het T-model uitbracht moest hij de consument ervan zien te overtuigen dat deze auto’s een betere levenstandaard zouden bieden. De huidige autofabrikanten zullen hardware en software moeten ontwikkelen waarmee ze consumenten ervan kunnen overtuigen dat hun autonome auto’s veilig zijn. Denk je dat deze geavanceerde technologie in staat zal zijn om de waarneming van het menselijk oog en de hersenen te evenaren of zelfs overtreffen? De tijd zal het leren.

Autoverzekeringsbedrijven zullen flink moeten schakelen willen ze niet door robot auto’s aan de kant gezet worden

Verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld verdienen het meest met autoverzekeringen. Met de disruptie die gedeelde ritten en autonome auto’s teweegbrengen zullen verzekeraars zichzelf misschien wel opnieuw moeten gaan uitvinden. Zoals we hierboven zagen zal het autobezit in 2030 weleens een laagterecord kunnen bereiken, waardoor veel autofabrikanten die zich niet hebben aangepast wellicht hun deuren zullen moeten sluiten. En wanneer particuliere autoverzekering niet langer relevant is zal verzekeringsmaatschappijen een soortgelijk lot beschoren zijn. Persoonlijke aansprakelijkheid is alleen relevant wanneer mensen verantwoordelijk zijn. Maar hoe is de situatie wanneer auto’s de verantwoording gaan overnemen? Ligt de aansprakelijkheid dan bij de fabrikant? Uiteraard zijn er variabelen, zoals wanneer er sprake is van menselijke interventie in bepaalde verkeerssituaties waar de controle overgedragen wordt.

Video credits: Eddy Adman

Gedeelde diensten veroorzaken met deze verschilllende vormen van aansprakelijkheid een groter risico voor de fabrikanten

Het is eigenlijk een eenvoudige gevolgtrekking. Volgens het beeld dat we net geschetst hebben zullen gedeelde diensten en autonome voertuigen het concept van verzekering in de toekomst totaal veranderen. Het feit dat er geen sprake meer is van volledig eigendom of volledige verantwoordelijkheid zal het voor verzekeringsmaatschappijen moeilijk maken hun hoofd boven water te houden. Ook zal er van ongevallen steeds minder sprake zijn en als gevolg daarvan zullen consumenten zich nog maar minimaal verzekeren. Volgens experts zullen autoverzekeringspremies in 2030 met 60% gedaald zijn.

De verzekeringsbranche is tot nu toe altijd lucratief geweest. Vorig jaar werd er in de Verenigde Staten bijvoorbeeld $ 195 miljard aan autoverzekeringspremies binnengehaald. Het is zelfs zo’n booming business dat bedrijven als Geico op jaarbasis $ 1 miljard besteden aan het marketen van hun verzekeringspolissen. Maar verzekeraars zullen hun autoverzekeringsstrategieën moeten hierzien.

Allstate doet bijvoorbeeld al onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe bronnen van inkomsten. Het onderzoek heet ‘connected car’, en een focuspunt is mobiele telefoonverzekering. Ook zullen verzekeraars gebruik gaan maken van het Internet of Things om meer over hun klanten te weten te komen. Het apparaat van Allstate dat rijgedrag in de gaten houdt bijvoorbeeld, gaat hun cliënten misschien wel coupons sturen wanneer ze langs een restaurant rijden.

Er zijn wel diverse mogelijkheden in het ‘business to business’ segment van deze sector. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld polissen ontwikkelen voor de autonome autofabrikanten. Geen technologie is ooit 100% perfect en ook al zal het aantal ongevallen drastisch afnemen, zullen er nog steeds andere dingen mis kunnen gaan. In dergelijke gevallen zullen de gevolgen voor bedrijven als Google enorm groot zijn en daar liggen de nieuwe mogelijkheden voor de verzekeraars.

Cyber-veiligheid is een ander aspect waar verzekeraars op in kunnen spelen. Autonome auto’s zullen kwetsbaar zijn voor cyber-bedreiging als gevolg van het direct en onafgebroken in contact staan met de cloud. De dreiging van hacks en online aanvallen zal verzekeraars nieuwe businessmogelijkheden bieden voor particuliere en bedrijfsverzekeringen.

Ook al zijn er vele nieuwe mogelijkheden voor verzekeraars in de toekomst, de winst die verzekeringsmaatschappijen nu binnenhalen met traditionele autoverzekeringspolissen zal nooit meer geëvenaard worden. Het verlies dat ze zullen leiden door de nieuwe ontwikkelingen zal met nieuwe mogelijkheden nooit meer ingehaald kunnen worden. Helaas is dit onvermijdelijk.

In de geschiedenis van de mensheid werden beproefde praktijken en beleid regelmatig verstoord om ruimte te maken voor vernieuwing en verbetering. Vandaag de dag worden grote delen van inkomens opgeslokt door autoverzekeringen en –onderhoud. Met de komst van autonome auto’s en gerelateerde diensten kunnen deze kosten sterk worden verminderd. De besparingen die lagere premies met zich mee zullen brengen zullen een grote motiverende factor zijn in de acceptatie van de autonome auto’s. Verzekeringsmaatschappijen zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe verdienmodellen en accepteren dat particuliere autoverzekering in het tijdperk van zelfrijdende auto’s overbodig zal worden.

Conclusie

Het Internet of Things zal de wereld een meer ‘connected’ plek maken. Autonoom rijden biedt de mogelijkheid om steden te transformeren tot duurzame, veilige en slimme ecosystemen waar mensen zich, als gevolg van lagere kosten voor levensonderhoud, een betere levensstandaard kunnen veroorloven. Wanneer de controle over en verantwoordelijkheid voor voertuigen verschoven wordt van mens naar machine, zullen begrippen zoals gedeeld woon-werkverkeer, carpooling en zelfs gedeeld autoeigendom erg populair worden. In dit nieuwe tijdperk zal er sprake zijn van verhoogde passagiersveiligheid doordat auto’s met elkaar gaan communiceren en de veiligste en snelste routes gaan selecteren en een uitgebreid registratiesysteem zal ervoor zorgen dat inspecteurs in geval van ongelukken eerlijke procedures toepassen.

Hoewel de voordelen van deze nieuwe ontwikkelingen aanzienlijk zijn, zullen de risico’s van verhoogde aansprakelijkheid waarmee fabrikanten en verzekeringsmaatschappijen kunnen worden geconfronteerd hen dwingen nieuwe B2B-pakketten en polissen te lanceren om deze risico’s te dekken. Particuliere autoverzekeringen zullen overbodig worden en nieuwe polissen met betrekking tot integrale apparaten, zoals smartphones zullen ontwikkeld worden. Aangezien verzekeringspremies zullen dalen, zullen verzekeraars worden gedwongen om nieuwe, complexe verdienmodellen te ontwikkelen.

De exacte bijzonderheden mogen dan misschien nog niet beschikbaar zijn maar dat het eraan zit te komen is duidelijk, en ondanks de risico’s zijn er genoeg geweldige redenen waarom we autonome auto’s met open armen zouden moeten ontvangen. Binnenkort brengen geautomatiseerde schoolbussen onze kinderen veilig naar school en weer naar huis. Ben je er klaar voor?

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen