Betalen naar de mate van tevredenheid

Waardebepaling achteraf is een veel besproken onderwerp maar het is nog weinig in de praktijk gebracht. Het komt er op neer dat de prijs van een product of dienst niet vooraf wordt vastgesteld maar dat de klant de prijs bepaalt aan de hand van de meerwaarde die door het leveren van het product of de dienst ontstaan is. De klant evalueert product of dienst en hoe hoger de uitkomst hoe meer deze ervoor betaalt. Zodoende zal de ondernemer altijd streven naar een maximale toegevoegde waarde.

Het resultaat: de klant krijgt waar voor zijn geld. In deze huidige tijd met veranderende consumenten en een veranderende markt is misschien nu wel het moment aangebroken om deze mogelijkheid met een nieuw innovatief business model in praktijk te brengen.

Added value afterwards

Een nieuwe methode onder de naam ‘added value afterwards’ benadert de markt op een compleet andere manier. Het is een methode om waardebepaling achteraf in de praktijk te brengen waarbij de eventuele nadelen zoveel mogelijk worden uitgesloten. De methode biedt een structuur waardoor waardebepaling achteraf makkelijker te realiseren is. Het biedt zowel houvast voor de klant als ondernemer.

In de praktijk

Ten eerste wordt er een offerteprijs vastgesteld, dit is de minimale prijs die de klant zal betalen. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het eindcijfer van de evaluatie van de klant. De evaluatie resulteert in een cijfer van 1 t/m 10, en hierdoor is er voor alle partijen duidelijkheid over de minimale en maximale productprijs.

Bijvoorbeeld:
1000 (offerteprijs) x 8 (evaluatiecijfer) = 8000 (uiteindelijke productprijs)

De evaluatie

De evaluatie is een belangrijke factor die de uiteindelijke productprijs bepaalt. In de evaluatie komen de volgende onderdelen aan de orde:

– De toegevoegde waarde van het ontwikkelde eindproduct
– Toegevoegde waarde van het proces
– Professionaliteit van de ondernemer
– Aanwezigheid van creativiteit, vernieuwing, innovatie en originaliteit
– Communicatie en het nakomen van afspraken

Alle onderdelen worden beoordeeld op een schaal van 1 t/m 10 en het gemiddelde daarvan is het uiteindelijke evaluatiecijfer.

Vertrouwen

Kenmerkend voor dit model is de rol van vertrouwen tussen klant en ondernemer. De onderdelen van de evaluatie zijn nu eenmaal niet allemaal even meetbaar. De kracht van het model is dat beide partijen verantwoordelijkheid dragen voor de uiteindelijke prijs. Dit speelt volledig in op de consument die tegenwoordig wil meebeslissen. Daarnaast biedt het de ondernemer meer zekerheid om aan risicovollere projecten te beginnen omdat deze in ieder geval zeker is van een minimale omzet die alleen maar meer kan worden. De ondernemer krijgt de kans een betrouwbare klantenkring op te bouwen, innovatie en kracht te tonen en het verwerven van een goede naam in de markt. Als beide partijen zich redelijk opstellen, zullen beide partijen het maximale uit een transactie halen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen