Branded content: positief gewaardeerd maar nog weinig ingezet

Uit onderzoek onder 293 marketeers, uitgevoerd door Multiscope blijkt dat 66% positief tegenover branded content staat. Toch zegt slechts 26% van de marketeers hiervan gebruik te maken. Dit heeft mogelijk te maken met dat 48% van de marketeers als consument gedacht, branded content hinderlijk, sturend of als onnodig ervaren.

Branded content biedt een mogelijkheid om meer doelgroepgerichte informatie te geven en is subtieler dan andere vormen van reclame. Dit komt omdat je door middel van branded content commercie combineert met redactie. Het verschil tussen een redactioneel stuk en een advertorial wordt door 91% van de marketeers altijd of meestal gezien. Herkenningpunten zijn: de opmaak/lay-out, het opnemen van logo’s of het noemen van merknamen, het taalgebruik of schrijfstaal en het woord ‘advertorial’ bovenaan de pagina.

87% van de marketeers vindt het gebruik van branded content geen enkel probleem. Het biedt de mogelijkheid om het product in een bredere context te plaatsen. Ten tweede biedt het de mogelijkheid om de doelgroep gericht te benaderen. Ook kan branded content, als het goed wordt toegepast een toegevoegde waarde voor de positionering van het merk leveren. Tot slot wordt het gezien als een goede aanvulling op de bestaande mogelijkheden van reclame maken en als deze manier werkt zou je het moeten gebruiken.

Ondanks de positieve houding van veel marketeers tegenover branded content, groeit het budget ervoor niet. Bij 81% van de marketeers die branded content wel toepassen is het budget ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Redenen om niet in branded content te investeren zijn: geen affiniteit ermee hebben, geen budget of ervaring of ze vinden het niet passen bij hun product of dienst.

Branded content is een nieuwe manier om consumenten te bereiken. Er heerst nogal een negatieve attitude tegenover branded content vanuit de klassieke journalistiek. Vanuit de commerciële hoek staan marketeers er overwegend positief tegenover. Als blijkt dat deze manier werkt, zouden we kunnen verwachten dat meer marketeers er gebruik van zullen maken.

Bron: Tijdschrift voor Marketing

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen