De inzet van social media voor interne communicatie

Je kunt via interne, sociale netwerken gemakkelijk communiceren met afdelingen en collega’s. Grotere organisaties kunnen medewerkers over belangrijke ontwikkelingen toespreken via video, waarop meteen gereageerd kan worden. Onzekerheden die spelen bij medewerkers kunnen benoemd worden en eventueel worden weggenomen. Hiërarchie vervaagt. Een organisatie wordt open en doorzichtig. Hoger management is gemakkelijk benaderbaar en komt dichterbij de mensen in de organisatie te staan. Wederzijds vertrouwen krijgt ruimte om te groeien.

Het potentieel van social media

Het management speelt een belangrijke rol  bij de inzet van sociale netwerken en andere social media-middelen om de interne communicatie te verbeteren. Wanneer het management het goede voorbeeld geeft, zal dit de werknemers doen volgen. Het moet duidelijk zijn dat er belang aan gehecht wordt dat iedereen het netwerk gebruikt. Alleen dan kan het netwerk in zijn volle potentie benut worden voor:

 • kennis delen
 • organisatieveranderingen
 • projecten (samenwerking tussen interne én externe partijen)
 • ‘het nieuwe werken’
 • processen en procedures verbeteren en borgen
 • co-creatie en co-design
 • collegialiteit en loyaliteit bevorderen
 • stimuleren van de ambassadeurs en superpromotors binnen de organisatie
 • referral recruitment

Procesverbetering, hogere productiviteit en concurrentievoordeel

Doordat interne communicatie via het interne social media-netwerk laagdrempelig en gemakkelijk is, kunnen meerdere mensen tegelijkertijd op de hoogte worden gebracht van zaken die er spelen. Als iedereen op het juiste moment over de juiste informatie beschikt, kunnen werkzaamheden soepel en effectief verlopen.

Sneller klachten afhandelen

Een voorbeeld van een mogelijke procesverbetering door de inzet van een intern social media-netwerk is de snelheid waarmee de klantenservice klachten kan afhandelen. Medewerkers van de klantenservice kunnen een vraag breed uitzetten bij de relevante afdelingen binnen de organisatie.  Bijkomend voordeel is dat het probleem direct breed zichtbaar is binnen de organisatie en indien nodig structureel kan worden opgelost. Je voorsprong op concurrenten hangt tenslotte ook af van de snelheid waarmee je kunt verbeteren en innoveren.

Schermafdruk van RaetOnline-menu met de opties HR self service en salarisspecificatie

Apps voor HRM-doeleinden

Een voorbeeld van het gebruik van mobiele apps voor je interne (HRM-)communicatie is de app Raet Online, waarin medewerkers onder andere zelf hun werkplanning en verlofaanvragen kunnen verwerken en hun  salarisstroken kunnen bekijken. Managers kunnen verlofaanvragen en declaraties gemakkelijk afhandelen en hebben altijd inzicht in de bezettingsgraad, die automatisch wordt bijgehouden.

Engagement

Interne communicatie tussen werkgever en medewerkers en medewerkers onderling op basis van authenticiteit en transparantie, leidt tot een hogere ‘engagement’ van de medewerkers. Het management communiceert helder met medewerkers over ontwikkelingen en voortgangsplannen op algemeen en individueel niveau.

Discussies via social media bevorderen engagement

Als op social media binnen een bepaald project een discussie wordt gestart, neemt de engagement van medewerkers toe omdat ze hun mening kunnen geven en zich betrokken voelen bij de projecten. Tegelijkertijd kan het management zien of de juiste medewerkers inderdaad betrokken zijn en/of dat zij medewerkers moeten stimuleren hun mening te geven, indien dit van belang is. Engagement neemt zo bij alle medewerkers toe.

Social media bevordert de werkvreugde

Doordat medewerkers met elkaar in verbinding staan en gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren, zal naar verwachting de werkvreugde en dus ook de medewerkerstevredenheid toenemen.

Social media is nuttig voor HRM

HRM kan de verbondenheid van medewerkers met de organisatie stimuleren door ze te betrekken bij relevante thema’s en discussies die heersen op het gebied van personeelsplanning. Wat vinden medewerkers belangrijk op het werk met betrekking tot zaken die hen persoonlijk raken? Van praktische zaken, zoals werktijden en verlof tot ‘het nieuwe werken’ en (her)inrichting van de organisatie. Hiermee wordt het draagvlak onder medewerkers vergroot en kan uitstroming van medewerkers worden voorkomen.

Employer branding

De betrokkenheid die voortkomt uit een transparante en authentieke manier van communiceren, leidt tot een positieve employer branding. Je eigen medewerkers zijn de beste ambassadeurs om je organisatie als merk te positioneren. Zij hebben gevoel bij je organisatie en uiten dat naar buiten toe. Dit maakt dat je internal employer branding ook weer invloed heeft op je external employer branding en customer branding. Alles hangt dus samen. Het is dan ook belangrijk om als organisatie te bepalen hoe actief er met employer branding wordt omgegaan. Je zult namelijk altijd een employer branding hebben, maar je bepaalt zelf hoeveel invloed je hierop wilt uitoefenen.

Een infographic met 9 groene cirkels en teksten over Employee Value Proposition

Employee Value Proposition

De ‘Employee Value Proposition’ speelt een belangrijke rol in employer branding en deze is door open communicatie beter te sturen. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, dien je vijf elementen inzichtelijk te hebben:

 • Compensatie: de vergoeding die medewerkers ontvangen voor hun werk en resultaten.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: indirecte vergoeding in de vorm van ziektekostenverzekering, pensioenvergoeding, vakantiedagen, etc.
 • Carrièremogelijkheden: de mogelijkheden voor trainingen, ontwikkeling en carrièregroei.
 • Werkinhoud: de mate van tevredenheid die medewerkers ervaren bij het uitvoeren van hun werk op het gebied van variëteit, uitdaging, zelfstandigheid, betekenis, etc.
 • Community: als medewerker wil je behoren tot een organisatie die je waarden deelt en visa versa. Van belang zijn daarbij de werkgeversbelofte, werkomgeving, verbinding met collega’s en externe relaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen en vertrouwen.

Het spreekt voor zich dat open communicatie via social media hier een belangrijke rol in kan spelen. Met name in de elementen werkinhoud en community valt winst te behalen.

De EVP’s van topondernemingen

Op de Topemployers.nl staan onder het tabblad ‘Top Employers Nederland’ de onderzoeksresultaten van  een jaarlijks onderzoek naar de EVP’s van topondernemingen. Onderzoek jaarlijks intern of hetgeen dat je als werkgever biedt overeenkomt met de wensen van medewerkers. Bepaal en beschrijf je Employee Value Proposition, communiceer deze intern en evalueer.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen