De robotisering van de agrarische sector – farming wordt weer sexy

De opkomst van extreme automatisering in de agrarische sector is een even belangrijke verandering als de trekker die destijds de paarden verving. Ontwikkelingen als sensortechniek, drones, zelfrijdende systemen en plukrobots zijn aan de orde van de dag als we kijken naar landbouw 2025. De wereldvoedingsorganisatie heeft berekend dat we in 2030 vijftig procent meer voeding nodig hebben. Met nieuwe technologieën kan dit gerealiseerd worden. Omdat vijftig procent van de banen in het boerenbedrijf straks verdwijnt, kunnen de kosten fors omlaag. Tegelijkertijd gaan de kwaliteit en volumes omhoog. Er ligt een grote uitdaging om de traditionele landbouw doelgroep aan boord te krijgen.

Automatische klimaatsystemen en plukrobots

Dankzij precisielandbouw staan alle seinen voor vergaande robotisering in de tuin- en akkerbouw op groen. We zien niet alleen automatische klimaatsystemen. Ook worden robots ingezet om de groei van de tomaten te begeleiden, druiven te plukken en suikerbieten te oogsten. Met automatische sproeisystemen kunnen we het gebruik van pesticiden met tachtig procent reduceren. De boer zit straks steeds meer achter zijn bureau om zijn boerenbedrijf via zijn computer of smartphone te bedienen.

Drones en sensoren gaan dé trend worden in de agrarische sector

Drones kunnen grote stukken land inspecteren en inventariseren. Achtergebleven stukken land kunnen we zo ontdekken en  extra bemesten of sproeien. Dit leidt tot grote besparingen en inkomsten.. Ontsnapt vee sporen we met drones makkelijk op en ziektes worden vroegtijdig ontdekt. Met sensoren in het veld kunnen meststoffen of weerpatronen gemonitord worden. Deze gegevens maken het mogelijk om te voorspellen hoe de oogst eruit gaat zien.

Farming wordt weer sexy maar de oude garde moet mee in die ontwikkeling

Jonge boerenzoons en -dochters met een technische opleiding keren weer terug naar het boerenbedrijf. Het landbouwbedrijf van de toekomst is weer ‘sexy’, dus zal de nieuwe generatie volop bijdragen. Traditionele boeren hebben veel moeite om de nieuwe ontwikkelingen op te pakken en zij gaan het liefst op de oude manier verder. De 29-jarige Jan Huitema, Europarlementariër in de Landbouw- en Milieucommissie heeft echter goede ideeën en hij zal samen met Nederlandse landbouwbedrijven de stap naar de toekomst moeten maken.

Lees ook: Slimme landbouw: de nieuwe agrarische maatstaf

Alle hens aan dek

Alle hens aan dek als we onze pijlen richten op de toekomst.; meer efficiëntie, meer voeding, grotere volumes en betere kwaliteit. De gehele agrarische industrie ontwikkelt zich in de toekomst tot een duurzaam producerende sector met respect voor mens, dier en milieu. Ben jij er klaar voor?

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen