De verspreiding van social media

Het Social Media Congres in het Mövenpick Hotel in Amsterdam, inspireerden vele deelnemers om met social media aan de slag te gaan. De theorie was bij veel deelnemers al bekend maar velen worstelen nog met het in de praktijk brengen van social media. Hier een aantal inzichten en tips die tijdens het congres gegeven werden.

De ontwikkeling van social media

Theo Slaats gaf het advies nu te starten met social media omdat er nu nog ruimte is om te experimenteren en fouten te maken. Social media is hard op weg naar de top van de hype cycle. Deze voorspelt een overwaardering bij een nieuwe technologie met een dip tot gevolg. Daarna vindt loutering plaats en krijgt de technologie een plek die het verdient. De voorspelling is dat het toenemende gebruik van social media door bedrijven nog zeker vijf jaar door gaat. Na die vijf jaar ben je eigenlijk te laat om nog te beginnen.

Luister naar je doelgroep

Deirdre Breakenridge kwam met twee punten die bij de meesten inmiddels wel bekend zijn. Ze bracht een onderzoek naar voren waaruit blijkt dat bedrijven in 2010 een groot deel van hun marketingbudget zullen investeren in social media. Het tweede punt, haar advies, is om naar je doelgroep te luisteren. Ontdek wat voor je doelgroep belangrijk is en speel daar op in met relevante content. Als je op deze manier een community opbouwt, zal je doelgroep zich op een natuurlijke wijze aan je binden.

Achterstand Web 2.0

Menno Lanting gaf een verklaring waarom het bedrijfsleven op het gebied van Web 2.0 nogal achterlopen bij de consument. Hij wijdt dit aan de industriële revolutie. Er is een botsing tussen die hiërarchische structuur die aanvankelijk het beste werkte en de netwerkstructuur van sociale media. Bedrijven hebben nu twee modellen en ze vinden het lastig om deze te verenigen of beide naast elkaar te gebruiken. Lanting voorspelt dat alles goed komt. Op de korte termijn hebben nieuwe technologieën een grote impact maar op de lange termijn valt het allemaal wel mee.

Social Customer Relation Management

Ludo Raedts wees in zijn presentatie op de verschuiving van de macht naar de klant. De klant wordt eigenaar van het gesprek tussen klant en bedrijf. Customer Relation Management maakt plaats voor Social Customer Relation Management. Binnen de social media heeft de klant veel macht. Hij raadt bedrijven aan om klantgedreven te zijn zodat de kans om succesvol te blijven optimaal is.

Webcare

Peter Kerkhof gaf aan de hand van een aantel onderzoeksresultaten, tips op het gebied van webcare. Als er klachten over een bedrijf zijn, kan er op internet snel negatief over het bedrijf gesproken worden. Wil je deze negativiteit ombuigen naar positieve waardering dan werkt dat het best om de klager persoonlijk te benaderen en deze persoon een oplossing of vergoeding te bieden. Het maken van excuses werkte ook bij de meeste klagers. Erken dus je fouten en biedt oplossingen.

De metafoor van de dansende man

Jan Willem Alphenaar bracht in zijn presentatie een passende metafoor naar voren om te illustreren hoe je een social media strategie goed neerzet. Hij liet een filmpje zien van een festival waar een dansende man te zien is. Anderen zitten in het gras of lopen voorbij. Mensen kijken er van op. Na een tijdje komt er een tweede man meedoen. Hij wordt hartelijk ontvangen. Dan komt een derde, dan een groepje en binnen enkele minuten staan er tientallen mensen te dansen op de plek waar die ene man begon. Uit dit filmpje konden volgens Alphenaar zes lessen getrokken worden. Begin klein en begin liever met een paar bekenden dan vele onbekenden. Geef zelf het goede voorbeeld en zorg dat dit makkelijk op te volgen is. Beschouw je opvolgers als gelijken en omarm ze; uiteindelijk draait het op hen. Laat je volgers ook anderen uitnodigen. Durf te vragen; mensen zijn bereid om heel veel te doen als je het maar eerst vraagt. En tot slot: zorg dat mensen zich veilig voelen.

Social media heeft een enorme kracht en is nu nog volop in ontwikkeling. Om niet achter te blijven en om nog ruimte te hebben om te experimenteren en fouten te maken is het zaak zo snel mogelijk van start te gaan. Steeds meer concurrenten investeren dit jaar aanzienlijk in social media. Ondanks dat de netwerkstructuur van social media lastig is toe te passen naast een hiërarchische structuur zal het er uiteindelijk toch wel van moeten komen. Op de lange termijn levert het meer op dan de last die het aan het begin ondervonden wordt. Wees klantgedreven. Binnen social media hebben consumenten de macht. Wees daarnaast transparant en wees bereid je fouten te erkennen. Tot slot is het raadzaam om klein te beginnen, win het vertrouwen van enkele opvolgers en breid langzaam maar zeker uit. Zet door tot je het effect van de dansende man ervaart. Laat het gaan en geniet van de verspreidingskracht van social media.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen