De zes aandachtsgebieden van Social HRM

HRM krijgt meer en meer een strategische rol binnen de organisatie. De inzet van online en social media kan bijdragen aan een efficiënte en effectieve uitvoering van een nieuw beleid. Een nieuw beleid dat nodig is om talent aan te trekken en ervaren medewerkers te behouden. Maar ook een beleid dat nodig is om prospects en klanten te blijven verrassen met innovaties met behulp van nieuwe technologieën en social media. Zo blijf je de concurrentie een stap voor.

We zijn anders gaan communiceren
De communicatie tussen mensen is de afgelopen jaren veranderd door social media. Potentiële kandidaten en huidige medewerkers bevinden zich op social media. Ze zoeken en delen informatie en praten onderling. Afdeling Human Resources (HR) zal zich (nog meer) bewust moeten worden van het nut en de inzet van social media in haar strategisch arbeidsmarkt- en interne communicatiebeleid.

Arbeidsrelaties veranderen door nieuwe technieken
De toegevoegde waarde van de Human Resources-afdeling voor haar organisatie is de kennis van de organisatie als geheel, de processen en het potentieel van medewerkers. Door onder andere nieuwe communicatietechnieken, het nieuwe werken en de samenstelling van het personeelsbestand veranderen arbeidsrelaties en daardoor ook de rol van Human Resources Management (HRM).

Organisaties veranderen
Leiding geven zal steeds minder gebaseerd zijn op hiërarchische machtsstructuren. Organisaties gaan steeds meer lijken op netwerken. Projectgroepen werken samen op basis van expertise binnen en buiten de organisatie. ‘Het nieuwe werken’ en de inzet van zelfstandigen vraagt om kennisdeling binnen netwerken en sturing van medewerkers op vertrouwen en output.

De mentaliteit van medewerkers verandert
De mentaliteit van medewerkers verandert. De motivatoren van de nieuwe generatie medewerkers zijn connectiviteit, flexibel werken en zelfontplooiing.

De rol van HR verandert
Afdeling HR neemt afscheid van ‘alleen’ het vervullen van een administratieve uitvoerende rol. HR staat voor een uitdaging om nieuwe onderwerpen als Employee Engagement, communicatie (intern en extern door medewerkers), persoonlijke ontwikkeling, gezamenlijke (e-)learning aan te pakken. De rol van de HR-afdeling verandert van administrateur in strategisch gesprekspartner van de directie en aanjager van veranderingen. Social media kan HRM ondersteunen in haar nieuwe rollen binnen organisaties.

Uitgangspunt HR-strategie
Uitgangspunt voor de HR-strategie zijn de commerciële of ideële doelstellingen van de onderneming. HR ontwikkelt een visie over hoe deze het beste bereikt kunnen worden vanuit organisatorisch perspectief en bepaalt welke HR-vraagstukken wanneer op de agenda komen, zoals personeelsplanning, performance management, ziekteverzuim, beloningssystemen, het nieuwe werken en organisatieveranderingen.

De zes aandachtsgebieden van social HRM
HRM bestrijkt zes aandachtgebieden, waarin social media van grote toegevoegde waarde kan zijn bij de juiste inzet. Social HRM omvat:

  •  1.   Arbeidsmarktcommunicatie (‘social presence’ en ‘employer branding’)
  • 2.   Recruitment (werving en selectie)
  • 3.   Kennisdeling en WE-learning (gezamenlijke e-learning)
  • 4.   Interne communicatie
  • 5.   Participatie & co-creatie
  • 6.   Personal branding (de ‘social CEO’, medewerkers onderling)

Om uitvoering te geven aan Social HRM is er een overkoepelend proces nodig van organiseren en faciliteren.

Arbeidsmarktcommunicatie & recruitment
De medewerkers van nu en in de toekomst maken volop gebruik van social media. Met een gerichte social HRM-strategie zal de aanwezigheid van je organisatie en je medewerkers op social media lading geven aan je employer branding. Social media is een serieus onderdeel van je arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentproces omdat je altijd een employer brand zal hebben. Het gevoel dat bij je organisatie hoort, kan je jezelf laten ‘overkomen’ of je kan aan het stuur gaan staan en social media inzetten om je employer brand positief te beïnvloeden en te bewaken.

Zwarte poppetjes die door vishaakjes met Facebook- en LinkedIn-logo’s omhoog getild worden

Kennisdeling en co-creatie
Door het delen van kennis en WE-learning in interne en externe communities en een goede interne communicatie ontstaat ruimte voor co-creatie van nieuwe producten en diensten waar je klanten op zitten te wachten en het verbeteren van processen.

Interne communicatie
De interne communicatie met en branding van je onderneming bij huidige medewerkers is minstens zo belangrijk. Alle handelingen van je medewerkers stralen af op de externe branding van je organisatie, merk, diensten en producten. De ‘employee value propositon’ en bijbehorende belofte aan medewerkers, vertalen zich direct en indirect naar de proposities en beloften die je aan klanten waarmaakt.

Social HRM beïnvloedt commercieel succes organisatie
De interne branding van je onderneming bij medewerkers straalt af op de externe branding van je organisatie, merk, diensten en producten. Social HRM is daarom van strategisch belang! De ‘employee value propositon’ en bijbehorende belofte aan medewerkers, vertalen zich direct en indirect naar de proposities en beloften die je aan klanten waarmaakt.

Social HRM is strategische facilitator van veranderingen
Zoals je ziet komen er steeds meer mogelijkheden om social media strategisch en tactisch in te zetten voor HRM. Afdeling HR neemt afscheid van ‘alleen het vervullen van een administratieve, uitvoerende rol. Social media kan HRM ondersteunen in haar nieuwe rollen binnen organisaties, als strategisch partner van de directie, als expert in het organiseren van werk tegen lage(re) kosten, als kenner van de organisatie en de potentie van de medewerkers én als facilitator van veranderingen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen