Een klein netwerk op Twitter is effectiever

Er wordt wel eens gedacht dat hoe groter je sociale netwerk hoe beter het is. Zakelijk gezien helpt het misschien bij de verspreiding van content maar uiteindelijk zal een klein maar betrokken netwerk meer opleveren. Op persoonlijk vlak zijn er ook nauwelijks voordelen te bedenken. De kracht van Twitter neemt af bij het hebben van vele volgers. De berichten zijn allemaal niet meer bij te houden. Dit resulteert uiteindelijk in een afname van het effect van samen delen en communiceren.

Bij het in de gaten houden van tientallen tweets raak je al gauw het overzicht kwijt en loop je op een gegeven moment achter de informatie aan. Laat staan als het om honderden of duizenden tweeps gaat. Clive Thompson, auteur voor Wires stelt dat bij het volgen van duizenden gebruikers ‘social networking’ totaal zijn kracht verliest. Maar vermoedelijk gebeurt dit al veel eerder. Iedereen die ook nog andere activiteiten te doen heeft dan twitteren, kan onmogelijk tijd hebben om honderden tweeps te volgen en er op te reageren. Indien je niet meer in staat bent alles bij te houden en adequaat te reageren dan verliest Twitter zijn kracht. De kwaliteit van communicatie zal achteruit gaan. De contacten worden afstandelijker. Dus met een te groot netwerk neemt het effectieve gebruik van Twitter af.

Uiteraard zijn er mogelijkheden om de ontvangen berichten te beheren. Twitter Lists en er zijn Twitter-apps die je via notifacations op de hoogte houden van nieuwe tweets. Maar de twitterberichten worden er niet minder door en die notificaties leiden je af. Je zou dus een lijst kunnen maken met twitteraars die er echt toe doen. De rest zou je eigenlijk wel kunnen schrappen. Dus ook op Twitter wordt het tijd om als het ware te ontvrienden. Doel: zinvolle, effectieve communicatie mogelijk maken en de kracht van Twitter tot zijn recht laten komen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen