Is Social Media echt zo a-sociaal?

Zelfs onze koningin vond het nodig om er tijdens haar laatste troonrede aandacht aan te besteden. Facebook, Hyves, Twitter, volgens Beatrix maken ze het leven er niet beter op. Laat staan socialer. Midden in een serieus gesprek grijpen we immers naar onze mobiele telefoon om even snel een tweetje te versturen. In de VS zitten kinderen dagelijks gemiddeld 7 uur achter een beeldscherm en komen nauwelijks nog buiten. Familie en vrienden spreken we alleen nog via Hyves of Twitter. En een op de tien personen onder de 25 vindt het zelfs geen enkel probleem om tijdens de daad even een SMS’je te versturen. Genoeg reden tot ongerustheid dus zou je zeggen. Of valt het allemaal wel mee?

Het lijkt gelukkig allemaal wel mee te vallen. Uiteraard zijn er mensen die sinds ze een aantal jaar geleden een avatar op Second Life aanmaakten, alleen nog voor de broodnodige boodschappen de deur uit gaan. Maar geldt niet precies hetzelfde voor die paar mensen die niets anders doen dan boven hun postzegelverzameling hangen? Of die dag en nacht bezig zijn met het naspelen van veldslagen uit de eerste wereldoorlog? Volgens mij wel. En dat blijkt ook uit een nieuw onderzoek van Exact Target en CoTweet dat recent is verschenen.

Het effect van Facebook op ons sociale leven

Exact Target en CoTweet hebben namelijk onderzoek gedaan naar de invloed van Facebook en Twitter op ons sociale leven. En we kunnen inderdaad gerust adem halen. Uit het onderzoek blijkt immers dat social media geen of nauwelijks negatief effect hebben op onze face-to-face relaties.

Het onderzoek

Het onderzoek is zeer recentelijk uitgevoerd en opgebouwd in twee fases:

1. Focusgroepen

Tijdens een aantal focusgroepgesprekken (44 deelnemers) werd onderzocht en besproken wat de reden is voor consumenten om merken te volgen en de interactie aan te gaan met merken via bijvoorbeeld e-mail, Facebook of Twitter. Tevens werden de voor- en nadelen van verschillende middelen onder de loep genomen.

2. Enquete

Na de focusgroepsessies is een enquete gehouden onder 1.506 Amerikanen van 15 jaar en ouder. Deze enquete ging dieper in op de onderwerpen die tijdens de eerdere sessies ter sprake zijn gekomen.

De resultaten

Alle verontrusting blijkt toch enigszins overdreven. Het onderzoek laat namelijk zien dat social media eigenlijk helemaal niet zo a-sociaal zijn als door sommigen wordt gedacht. Van de onderzochte personen geeft namelijk 27% aan zelfs meer face-to-face contact te hebben sinds ze gebruik zijn gaan maken van Facebook. Voor 13% geldt het tegenovergestelde. Zij hebben juist minder face-to-face contact.

Twitter

Voor Twitter geldt ongeveer hetzelfde als voor Facebook. Van de onderzochte personen die gebruik maakt van Twitter, geeft maar liefst 46% aan juist meer en vaker vrienden te zien of te bellen. Tegenover 7% die zegt juist minder vaak met vrienden of bekenden af te spreken.

In meeste gevallen geen enkel effect

Op de grootste groep mensen blijkt het gebruik van social media echter helemaal geen effect te hebben. In ieder geval niet voor wat het zien van of afspreken met vrienden betreft. Maar liefst 60% van de onderzochte gebruikers van Facebook geeft namelijk aan dat ze niet meer of minder zijn gaan afspreken sinds ze zich op Facebook hebben begeven. Hetzelfde geldt voor 46% van de Twitteraars.

Relativering is op zijn plaats

Dit is dus weer een onderzoek dat aantoont dat het allemaal wel meevalt met de a-sociale gevolgen van social media. Enige relativering is dus wel gepast. Al kun je je natuurlijk wel afvragen in hoeverre het sociaal is om bijvoorbeeld tijdens een presentatie meer met je mobieltje en je twittervolgers in de weer te zijn dan met het verhaal van de presentator? Maar uit de reacties onder eerdere artikelen over dit onderwerp blijkt dat de meningen daarover behoorlijk verschillen. Persoonlijk ga ik er nog altijd vanuit dat het aan de presentator is om er voor te zorgen dat zijn verhaal dusdanig boeiend is dat dat tweetje of SMS’je nog wel even kan wachten.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen