Meer interactie bij webshops door persoonlijke benadering

Online webwinkels moeten interactie hebben met hun bezoekers willen ze succesvol zijn. Een belangrijke vraag is daarom hoe webwinkels interactiever overkomen op bezoekers. Uit een Zuid-Koreaans marketingonderzoek is naar voren gekomen welke factoren bepalen hoe gebruikers het interactiviteitsgehalte van een website beoordelen. Wat blijkt, de kwaliteit van de communicatie (bijvoorbeeld reactiesnelheid) is doorslaggevend bij de interactiviteit. Bij gebruikers die klachten hebben blijkt de invloed van de communicatiekwaliteit groter dan bij gebruikers die service-informatie vragen

Webshops die bijvoorbeeld een chatfunctie of andere features hebben dragen weinig bij aan de perceptie van interactiviteit van een gebruiker. Het gaat erom wat met een dergelijke feature wordt gedaan. Wat wel werkt is om boodschappen meer te persoonlijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door social present cues; openen met goedemorgen/-middag/-avond of de klant bij zijn naam aanspreken. Hoe persoonlijker een webshop is, hoe interactiever deze op de gebruiker overkomt.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen