Ondernemingen lopen concurrentievoordeel mis

Ondernemingen laten veel kansen liggen voor concurrentievoordeel, zo wijst onderzoek uit van Berenschot. Zij onderzochten de strategieformulering onder 73 CEO’s en managers van gerenommeerde bedrijven. Een voorbeeld: in 39% van de gevallen concurreren bedrijven op klantrelatie, maar slechts 8% noemt ‘co-design / co-makership’ als belangrijk middel in het behalen van concurrentievoordeel. Bedrijven hebben dus nauwelijks oog voor de rol van de klant in innovatie en waardecreatie. Een klant die co-creëert heeft een betere relatie met het bedrijf; bedrijven concurreren op klantrelatie: en toch wordt die link maar zelden gelegd.

Ondernemingen geven aan vooral trots te zijn op hun producten, klantrelaties en personeel. In ongeveer 40% van de gevallen zijn dat namelijk de punten waarop zij concurrentievoordeel denken te hebben. Gevraagd naar de drie belangrijkste strategische issues noemt 52% ‘human capital and talent’, 51% noemt innovatie en 47% noemt de klantrelatie. Hoewel innovatie voor velen dus op de strategische kalender staat, geeft slechts 26% van de bedrijven aan hun innovatie als concurrentievoordeel te zien. De managers vinden innovatie dus wel belangrijk, maar slagen er tot op heden niet in innovatieve acties om te zetten in succes.

Opvallend is dat de ophef rondom milieu en duurzaamheid nauwelijks deel uitmaakt van het dagelijks leven van CEO’s en managers: ‘Duurzaamheid’ is bij 7% van de ondervraagden een concurrentievoordeel en slechts 4% maakt er een strategisch issue van.

De gebrekkige percentages voor co-creatie en innovatie vinden mogelijk wel hun oorzaak in de grootste problemen en knelpunten die managers aanwijzen. Bijna de helft zegt onvoldoende tijd te nemen voor het bepalen en formuleren van de strategie en een evenzogroot aantal heeft moeite om gemaakte keuzes om te zetten in acties. Bijna een kwart van de managers heeft moeite met onduidelijke besluitvormingsprocessen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen