Op naar voorspoed: tips voor bedrijfsvoering na de crisis

Nu we het dieptepunt van de crisis wel gehad hebben, nadert de tijd waarin grote voorspoed mogelijk is. Dit bereiken we met een andere bedrijfsvoering dan voorheen. De businessomgeving is immers niet meer hetzelfde als voor de crisis. Deze is veel turbulenter. Beweeglijkheid (agility) is daarom belangrijker geworden. Een brede strategische richting en tegelijkertijd snel kunnen reageren op nieuwe kansen vormen de ingrediënten voor een succesvolle bedrijfsvoering na de crisis, aldus Donald Sull verbonden aan de London Business School. Hij heeft een aantal tips om voorspoed na de crisis te bereiken.

Bedrijfscultuur die past bij beweeglijkheid

Beweeglijkheid is passend bij een turbulente businessomgeving maar dat vereist wel de juiste bedrijfscultuur met de juiste kernwaarden. Sull onderzocht de waarden van beweeglijke bedrijven en kwam op de volgende:

  • creativiteit en integriteit
  • het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid voor resultaat
  • het belonen van ambitie en prestatie
  • teamwork

Kansen herkennen met real-time marktgegevens

Het is belangrijk om geen kansen te laten liggen want voor je het weet, grijpt de concurrent ze. Om dat te voorkomen moet je werken aan de omgevings- en marktmonitoring. Zorg ervoor dat real-time marktgegevens constant binnen de gehele organisatie beschikbaar zijn. Zie je een kans? Pak deze dan. Maar zodra het meer gaat kosten dan het oplevert, trek je dan tijdig terug.

Beloon naar prestatie

De gedachte dat prestatiebeloning ten koste gaat van teamwork noemt Sull een vergissing. Weet je wat personeel demotiveert? Het besef dat middelmatige prestaties hetzelfde beloond worden als topprestaties. Prestatiebeloning is volgens Sull de manier om topprestaties te bevorderen.

Managers mogen praten maar wel over de juiste zaken

Het werk van managers bestaat voor zo’n 75% uit praten. Zaak dus dat hun conversaties leiden tot versterking en ondersteuning van de uitvoering. Vier zinvolle gespreksonderwerpen die daar aan bijdragen zijn volgens Sull:

  1. Helderheid scheppen in veranderlijke situaties
  2. Beslissen wat te doen, wat niet te doen en waarmee te stoppen
  3. De monitoring van commitments
  4. Tussentijdse correcties

Leiderschap tonen

De taak van een leider is om de juiste mensen aan te trekken, hoge maar niet onhaalbare doelen te stellen, verantwoordelijkheid en ruimte geven aan de middenmanagers en zorgen dat de inspanningen van iedereen in lijn zijn met de corporate strategie. Zodra executives van crisis naar crisis hollen, is er organisatorisch iets goed mis.

Eenduidige prioriteiten uitdragen

Bij de uitvoering lopen zaken vaak mis omdat de top de organisatie overspoelt met tegenstrijdige prioriteiten. Let hier op zodat de senior executives de corporate doelstellingen kunnen vertalen in aligned actie voor de lagere organisatieniveaus.

Na de crisis liggen er weer nieuwe kansen. Zorg dat jij ze ziet en grijpt. Pas je bedrijfscultuur aan op de turbulentie van de businessomgeving door te investeren in beweeglijkheid. Met de juiste kernwaarden, goed leiderschap en eenduidige prioriteiten zijn er voldoende mogelijkheden om na de crisis een tijd van voorspoed tegemoet te treden.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen