Social Media en de CEO

Directies en raden van bestuur hebben met Social Media een nieuw instrument in handen dat hen in staat stelt om de relatie met medewerkers, klanten, relaties en politiek te beïnvloeden.

Een man in een pak leunt op een ronde houten tafel met het woord ‘CEO’ waarboven het Twitter-logo zweeft

“De Social CEO”

Over het belang en het nut van Social Media voor directies en raden van bestuur hebben we in het recente verleden al een document gepubliceerd. Deze whitepaper is getiteld “De Social CEO: eerder uitzondering dan regel”. In dit artikel willen een aantal voorbeelden aanstippen om een idee te geven van het nut en het belang  van Social Media voor CEO’s, directies en raden  van bestuur.

Verkleinen kloof tussen directie en werknemers

De kloof tussen werknemers en directie is een veelvoorkomend probleem binnen bedrijven. Vanuit een ivoren toren worden beslissingen genomen die vaak grote gevolgen hebben voor werknemers. Voor deze werknemers is het vaak moeilijk te begrijpen waarom deze maatregelen getroffen worden. Collega’s verliezen hun baan en werkzaamheden veranderen ingrijpend. Maar waarom? Wat levert het op? Dat is op de werkvloer vaak niet duidelijk met alle gevolgen van dien. Uiteraard is dit een versimpelde voorstelling van zaken maar in veel gevallen zal de dagelijkse realiteit hier niet veel van afwijken. Het is dan ook in het belang van de directie om het begrip voor deze maatregelen of een nieuwe structuur beter duidelijk te maken bij het personeel. Een beter begrip zal immers zorgen voor gelukkigere werknemers, meer passie en minder ziekteverzuim. Social Media zijn bij uitstek geschikt om beter en transparanter te communiceren. Dus ook tussen werknemers en directie. Via verschillende middelen is de directie in staat om het beleid uit te leggen, te luisteren, vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. Naast het verkleinen van de kloof zal de directie ook de meest aangewezen partij zijn om Social Media binnen een organisatie te promoten. Alleen een visie en strategie die door het hoger management ondersteunt wordt,  zal het maximale rendement uit Social Media kunnen halen.

Waarom  maken directies nog zeer beperkte gebruik van Social Media van Social Media?

Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan “De Social CEO” blijkt dat veel  CEO’s nog geen gebruik maken  van Social Media. Daar is een aantal  redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is tijd. Voor de gemiddelde

Een lachende man met blond haar in een zwart pak en wit overhemd (Richard Branson)

CEO is tijd een bijzonder  schaars  goed. Hij moet dus keuzes maken. En tot op heden zijn maar weinig CEO’s overtuigd van de toegevoegde waarde van Social Media. Naast tijd spelen ook de leeftijd, het gebrek aan kennis en de angst  voor het onbekende een belangrijke  rol bij het niet inzetten van Social Media door directies. Voor hen zou het slim zijn om de Social Media strategie van Richard Brandson eens te bestuderen. Met miljoenen volgers op verschillende Social Media wend hij zijn invloed en inspiratie aan om beweging te veroorzaken.

Wat zijn de functies van Social Media voor CEO’s, raden van bestuur en directries?

  • Bedrijfsstrategie is in handen van de directie. Social Media kunnen een rol spelen  bij de uitvoering.
  • Klanten, personeel, politiek en stakeholders zijn al actief op Social Media. De directie dient met deze mensen en stakeholders te kunnen blijven communiceren.
  • Social Media hebben een ‘modern’ karakter. Directies kunnen middels
  • Social Media hun bedrijf en merk een eigentijds karakter  geven.
  • Social Media stellen  de directie in staat  te luisteren naar de markt en de publieke  opinie.
  • Social Media kunnen de directie helpen de markt en de publieke opinie positief te beïnvloeden.
Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen