Sociale media vormen aanvulling voor market intelligence

Steeds meer bedrijven maken gebruik van sociale media en door deze content te bestuderen, kan er veel interessante informatie over bedrijven verzameld worden. Deze informatie kan dienen als analysemateriaal. Uiteraard moet je er rekening mee houden dat niet alle informatie die je aantreft valide is. Toch vormt informatie van sociale media een aanvulling voor market intelligence (MI) en maakt het dit zelfs toegankelijker.

Mogelijkheden voor MI-managers

Marketing intelligence-managers hebben de taak om informatie te verzamelen en te analyseren die invloed heeft op de huidige en toekomstige bedrijfsomgeving om zo tot de beste zakelijke beslissingen te komen. Informatie uit sociale media kan veel bruikbare informatie opleveren. Blogs vormen een goede bron van continue informatie over branches, klanten en concurrenten. YouTube-materiaal kan gebruikt worden om de achtergrondkennis over de concurrentie te vergroten. Door bijvoorbeeld commercials van concurrenten te bekijken, kan er inzicht worden verkregen in wat consumenten binnen een bepaalde branche zoal te zien krijgen. Dit kan helpen om na te denken over de positionering van het eigen merk. Wiki’s kunnen gebruikt worden als interne platforms voor het ontwikkelen van gedeelde kennis en het maken van concurrentieprofielen. LinkedIn maakt het makkelijker om wereldwijd sales-leads en experts te identificeren. Door te kijken welke projecten en werkzaamheden de medewerkers van concurrenten op hun profiel weergeven, kun je zelfs een indruk krijgen van de richting die een bedrijf op gaat. Dit kan tevens op basis van de meest actuele contacten in het netwerk. Door te onderzoeken hoe de medewerkers van concurrenten gelinkt zijn aan gespecialiseerde onderzoeksbureaus, nieuwe zakelijke partners of hun belangrijkste klanten, kun je LinkedIn zelfs gebruiken voor een netwerkanalyse.

Betrouwbaarheid van de informatie

Content op sociale media is niet altijd even valide. De communicatie kan immers gebaseerd zijn op hypes of niet te controleren geruchten. Misleiding licht op de loer. Daarnaast is aanbod van informatie gigantisch waardoor het juiste continu moet worden verzameld, gefilterd en samengevat. De verwachting is dat er steeds meer applicaties zullen komen om informatie uit sociale media te beoordelen en samen te vatten. De nu al bestaande blogbeoordelingssystemen zijn daar een voorbeeld van. Belangrijk is de informatie uit sociale media te zien als aanvulling en niet als vervanging van de gebruikelijke bronnen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen