Uitgeverswereld stort zich op crossmedia

Op het Nationaal Uitgeverscongres afgelopen juni presenteerde KPMG de vijfde editie van haar onderzoek binnen de uitgeverswereld, genaamd ‘De uitgever aan het woord’. Sinds 2006 voert strategisch adviesbureau Thaesis dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met KPMG. De belangrijkste bevinding is wel dat uitgevers crossmediale strategieën inzetten om nieuwe inkomsten te genereren.

Managing partner bij Thaesis, Theo Huibers: “Nieuwe informatiediensten creëren een nieuwe toekomst voor de uitgever. De kansen op succes liggen in het denken vanuit de consument en de durf om te kiezen. (…) Crossmedia lijkt daarbij het uitgangspunt voor de uitgevers. Zij moeten verschillende media op een samenhangende wijze rond een merk met elkaar verbinden. Uitgevers die dat goed doen versterken de relatie met de consument.”

De hedendaagse consument heeft steeds meer verschillende mediakanalen tot zijn beschikking en beslist zelf welke hij gebruikt en welke niet. Naast veranderingen bij de consument en in de techniek hebben uitgevers ook te maken met belangrijke ontwikkelingen op gebied van regulering. De nieuwe Mediawet is daar een voorbeeld van. Het internet veroorzaakt ook een andere trend, namelijk die van verlaagde toetredingsbarrières. Hierdoor ontstaat versnippering in de markt.

Huibers gaat verder: “Uitgevers zijn in veel opzichten hun horizon aan het verbreden, door actief te zoeken naar fusies en allianties maar ook door hun productportfolio te verbreden. De algemene tendens is dat uitgevers veel nieuwe kansrijke producten ontwikkelen, maar de neiging hebben bestaande producten te behouden, zelfs als die minder succesvol blijken. Dit werkt versnippering in de hand. Ze willen zogezegd ‘duizend bloemen laten bloeien’. De kansen liggen er volop, het is alleen noodzaak snel de juiste keuze te maken. Het uitgeefvak concentreert zich nog steeds op een optimale informatievoorziening aan zijn doelgroepen. De vernieuwing zit in nieuwe middelen, kanalen en inkomstenmodellen. Crossmediaal uitgeven is hierbij van strategisch belang: het bieden van één compleet uitgeefconcept dat goed kan inspelen op de behoeften van een bepaalde doelgroep. Verschillende mediakanalen lopen hierbij naadloos in elkaar over en versterken elkaar om de informatieconsument optimaal te bedienen.”

Een paar zaken blijven terugkomen in de onderzoeken van KPMG en Thaesis:
· Uitgevers innoveren jaarlijks met veel nieuwe producten, diensten en markten. Toch behouden zij ook hun oude producten, waardoor portfolio’s onnodig en onefficiënt groot worden.
· Databases met informatie zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Hier liggen veel kansen volgens de onderzoekers, want ze worden nog niet optimaal benut door uitgevers.
· Gepersonaliseerde informatie en printing on demand zijn lastig te exploiteren en het aanbod ervan neemt af. Toch zien veel uitgevers zelf hier nog kansen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen