Vier innovatie-inzichten voor inspiratie

Patrick O’Riordan, de algemeen directeur op het gebied van innovatie bij Anheuser-Busch InBev, geeft in zijn blog vier tips voor innovators. Ze liggen misschien enigszins voor de hand maar gezien ze door veel bedrijven nog niet worden toegepast, hebben ze mogelijk toch een inspirerende werking.

1. Leg strategische doelstellingen in simpele termen uit.

AB in Bev is het grootste bierbedrijf van de wereld. Ze hebben twee duidelijke strategische doelstellingen: 1. De afzet van het bier vergroten (share of beer) en 2. de hoeveelheid bier per klant vergroten (share of throat). Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door te zorgen dat consumenten overstappen naar hun producten, de producten op nieuwe locaties in te voeren en nieuwe consumenten aan te trekken. Door gerichte doelstellingen te hebben, kan je als innovator makkelijker aan de slag.

2. Zorg voor verschillende typen innovatiestrategieën.

O’Riordan onderscheidt innovatie en renovatie. Bij innovatie breng je compleet nieuwe producten op de markt en bij renovatie verbeter je bestaande producten. O’Riordan vindt beide belangrijk. Het heeft vooral zin om vanuit een stevige basis iets nieuws op de markt te brengen dan dat je iets nieuws brengt zonder dat je een stevige basis hebt.

3. Zorg voor een helder maar krachtig innovatieproces.

Inbev maakt onderscheid tussen een front-end proces en een back-end proces. Onder het front-end proces vallen consumentenonderzoek, de formulering van ideeën en de kwalificatie van ideeën. Het front-end proces heeft geen stabiele vaste vorm, want het is voortdurend aan verandering onderhevig. Het back-end proces is juist onbuigzaam.

4. Haal je inzichten uit niet voor de hand liggende markten.

O’Riordan haalde bijvoorbeeld veel inspiratie uit de ontwikkeling van de Apple iPod. Duidelijk moge zijn dat Apple niets met de drankindustrie te maken heeft maar toch probeert Inbev op soortgelijke wijze haar eigen drankplatform te ontwikkelen. Apple streefde naar een verbeterde strategie waarbij een combinatie werd ingezet tussen uitbreiding van het assortiment, een nieuw productsysteem en een ondersteunende service. Dit zorgde er voor dat het bedrijf uiteindelijk de iPod realiseerde.

Doelstellingen vormen dus de basis voor innovatie. Daarnaast is het nuttig om een combinatie van innovatiestrategieën in te zetten: dus niet alleen geheel nieuwe producten op de markt brengen maar ook je bestaande producten verbeteren. Verder is het zinnig om een helder maar ook krachtig innovatieproces te hebben. Dit kan door een stabiel back-end proces en een flexibel front-end proces. Tot slot: kijk ook eens over grenzen. Hoe pakt men in een andere branche het innovatieproces aan en is dit ook toe te passen binnen de eigen sector?

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen