Vooruitgang in de KI: kunnen robots kinderen met autisme helpen hun volledige potentieel te bereiken

  • De praatgraage robot Nao valt erg bij kinderen in de smaak
  • Communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen met behulp van Milo
  • Scholen moeten meer openstaan voor intelligente robotdocenten

Wanneer je iemand over autisme hoort praten, denk je wellicht aan Hollywoodfilms als Mozart and the Whale of Rain Man. En hoewel de acteurs in deze films inderdaad autistische karakteristieken vertonen, zijn deze vaak sterk gedramatiseerd. Ze worden bijvoorbeeld altijd afgeschilderd als high-functioning, met een zeer sterk ontwikkelde wiskundeknobbel of een fotografisch geheugen en nagenoeg geen sociale vaardigheden. Sommige mensen met autisme bezitten inderdaad buitengewone vaardigheden maar de meeste zijn slechts iets bovengemiddeld of zelfs gemiddeld intelligent. Wel hebben de meeste mensen met autismespectrumstoornissen (ASD) veel moeite met sociale interactie. Ze vinden communicatie en het uiten van emoties vaak een grote uitdaging. Dankzij de vooruitgang in robotica en kunstmatige intelligentie (KI) is het nu mogelijk om deze mensen te helpen met anderen om te leren gaan en hun volledige potentieel te bereiken. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat sommige kinderen met ASD hun communicatieve en sociale vaardigheden tot 30 procent wisten te verbeteren, dankzij interactie met speciale robots. Dit heeft veel bedrijven aangemoedigd om robots te ontwikkelen die deze kinderen kunnen helpen. Therapie met robotassistenten zou een echte doorbraak kunnen zijn waarmee de levenskwaliteit van mensen met ASD sterk kan verbeteren.

De praatgraage robot Nao valt erg bij kinderen in de smaak

Onderzoekers investeren veel tijd en energie om uit te vinden waarom kinderen met autisme zich makkelijker tegenover robots uiten dan tegenover mensen. Ze denken dat het komt omdat robots minder complex zijn dan mensen, vooral als het gaat om emotionele communicatie. Bovendien is het natuurlijk net speelgoed – alleen slimmer. Neem bijvoorbeeld Nao, slim robotspeelgoed dat kinderen met autisme helpt hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. “Onze robot ziet eruit als een mens, maar heeft niet alle menselijke (gezichts)kenmerken. De robot is wat dat betreft veel minder gecompliceerd. Kinderen en zelfs volwassenen met autisme hoeven zich daardoor maar op één sociaal aspect van de communicatie tegelijk te richten,” aldus Mohammad Mahoor, hoogleraar aan de D.F. Ritchie School of Engineering and Computer Science in Denver. De humanoïde robot is ontwikkeld door het Franse SoftBank Robotics en gebruikt twee camera’s en vier microfoons om de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal van een kind tijdens communicatie vast te leggen. Vervolgens worden deze gegevens zorgvuldig beoordeeld om uit te zoeken wat de meest effectieve manier is om de aandacht van het kind te krijgen (en te houden). Zo kunnen therapeuten voor elk kind een geïndividualiseerd therapieplan opstellen. Nao bevindt zich nog in de testfase en wetenschappers aan verschillende universiteiten zijn de robot nog aan het verfijnen. Nao zal naar verwachting in 2019 beschikbaar komen.

Drie dansende humanoïde Nao-robots
Ze denken dat het komt omdat robots minder complex zijn dan mensen, vooral als het gaat om emotionele communicatie.

Communicatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen met behulp van Milo

Op de Deense school Skolen ved Nordens Plads is de slimme robot Milo al aan het werk. Hij is ontworpen door het bedrijf Robokind om leerlingen met ASD te leren zich makkelijker te uiten. Wat Milo zo uniek en bijzonder maakt, is dat hij emoties kan tonen door middel van gezichtsuitdrukkingen, waardoor hij makkelijk contact maakt met de leerlingen. Richard Margolin, de oprichter en directeur van engineering bij Robokind, zegt dat Milo’s essentiële eigenschap is dat het in staat is om een scala aan stemmen te produceren – een vaardigheid die door de Acapela Group met behulp van de stemmen van echte kinderen ontwikkeld is. Dit blijkt een enorme impact te hebben op de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden bij kinderen met ASD. Milo is al op een paar scholen in het zuidwesten van Iowa aan de slag en werkt ook parttime op de basisscholen Wilson Middle and Roosevelt. Milo is veel meer dan gewoon een robot; hij is een volwaardige leerkracht. Lori Durand, schoolpsycholoog en autismefacilitator, legt uit dat Milo leerlingen lesgeeft over sociale normen, iets waar de meesten van hen mee worstelen. Milo geeft direct feedback, zodat de leerlingen weten of zij met hun reacties op de goede weg zijn.

De uitdagingen rondom dagelijkse interactie is voor kinderen met ASD iets dat niet alleen hun sociale leven beïnvloedt, maar ook hun algehele welzijn. Dankzij Milo leren ze hoe ze dit soort problemen kunnen oplossen. Door leerlingen te betrekken bij activiteiten die emoties door middel van video’s of foto’s uitleggen, leert Milo hen bijvoorbeeld wat ‘verdrietig’ of ‘blij’ is. Vervolgens brengt hij deze emoties met verschillende gezichtstrekken tot uitdrukking. Matt Twit, een leerkracht, merkt dat kinderen die eerst met Milo werken en daarna met therapeuten verder gaan, enorm snel verbeteren en taken makkelijker voltooien. Ook neemt hun betrokkenheid bij het gesprek met docenten en andere leerlingen toe, wat een geweldige ontwikkeling is. Dankzij Milo wordt leren voor deze kinderen eenvoudiger en minder stressvol en wordt sociale interactie een minder groot struikelblok.

Scholen moeten meer openstaan voor intelligente robotdocenten

Leraren halen grote voldoening uit hun werk als leerlingen hun volledige potentieel bereiken. Als leerlingen met ASD hun sociale vaardigheden weten te ontwikkelen en daarmee hun levenskwaliteit verbeteren, is dat helemaal een geweldige prestatie. “Persoonlijke ervaring en onderzoeken tonen aan dat het gebrek aan sociale vaardigheden deze leerlingen vaak tegenhoudt. Het maakt niet uit op welk academisch niveau ze zich bevinden; als ze niet met anderen kunnen communiceren, zullen ze – met welke baan of carrière dan ook – problemen krijgen.” Gelukkig zijn de resultaten van de experimenten met sociale robots veelbelovend en wij zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst veel meer Milo’s en Nao’s zullen tegenkomen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen