Zorg ervoor dat de innovatie niet stopt!

De maatschappij verandert, consumenten en bedrijven veranderen. Dus mag de commerciële strategie nooit stilstaan. Want deze stilstand, betekent immers een directe achteruitgang. Het principe van marketing is dat we de behoefte van doelgroepen vervullen om zo het optimale commerciële resultaat te bereiken.

Als deze behoefte verandert, dan moet het bedrijf meeveranderen. Alleen dan zullen we het onderscheidend vermogen en de marketingkracht kunnen laten toenemen. Als we dat vinden, dan moetenwe daar ook in investeren door innovatie te ‘verankeren’ in het proces van de organisatie. We betalen immers ook onze rekeningen, we leasen auto’s, nemen nieuw personeel aan en investeren in nieuwe computerapparatuur. Nu is innovatie vaak iets dat wij ‘erbij’ doen als we tijd, geld en middelen beschikbaar hebben. Als we de commerciële vooruitgang serieus nemen, dan krijgt innovatie een vaste plaats in de bedrijfsvoering en investeren we jaarlijks een vast percentage van de omzet of winst in de commerciële vooruitgang. En uiteraard doen we dat op basis van een goede businesscases. In tijden van recessie biedt innovatie ons talrijke mogelijkheden om goedkoper, slimmer en beter te acteren. Anticyclisch denken is dan ook van groot belang om in slechte tijden juist te investeren in winstgevende vernieuwingen.

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Dit blog is geschreven door Richard van Hooijdonk

Trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen.

Alle Lezingen