Privacy Policy

Richard van Hooijdonk B.V. Richard van Hooijdonk B.V., gevestigd aan Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Email: richard@vanhooijdonk.com
Telefoon: + 31 85 3030792
Adres: Hoofdstraat 252, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg 

Richard van Hooijdonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Richard van Hooijdonk B.V. Hij is te bereiken via richard@vanhooijdonk.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Richard van Hooijdonk B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkgerelateerde informatie
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via richard@vanhooijdonk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Richard van Hooijdonk B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Richard van Hooijdonk B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Richard van Hooijdonk B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Richard van Hooijdonk B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Richard van Hooijdonk B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Richard van Hooijdonk B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Personalia15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomstZolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar.Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Richard van Hooijdonk B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Richard van Hooijdonk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Richard van Hooijdonk B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Type dienstNaam verwerkerDoel verwerkingJurisdictieWelke gegevens
Data AnalyseGoogle AnalyticsVerbeteren van onze website, analyse- en marketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag en IP adres
CommunicatieGsuites / Gmail / Google DriveCommunicatiedoeleindenVerenigde StatenPersonalia, contact- en werk gerelateerde gegevens.
CommunicatieDriftCommunicatiedoeleindenVerenigde StatenPersonalia en contactgegevens
ContactbeheerContactuallyContactbeheer (CRM)Verenigde StatenPersonalia, contact- en werk gerelateerde gegevens.
SalesSpeakers AcadamyVerwerking van boekingen / lezingenNederlandPersonalia, contact- en werk gerelateerde gegevens.
MarketingActiveCampaignVersturen van gerichte en relevante e-mailsVerenigde StatenPersonalia, voorkeuren, contact- en werk gerelateerde gegevens.
MarketingGoogle AdWordsMarketingdoeleindenVerenigde StatenEmailadres
MarketingFacebookMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
MarketingLinkedInMarketingdoeleindenVerenigde StatenWebsite gedrag, IP adres en emailadres
HostingTransIPHosting van onze websiteNederlandLog gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Richard van Hooijdonk B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Richard van Hooijdonk B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

ActiveCampaign cookie
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die jou identificeren of gebruikt kunnen worden om jou te identificeren of the contacteren. Zulke informatie omvat onder andere jouw naam, e-mail adres en telefoonnummer. We zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen als jij ons de informatie vrijwillig toestuurt. Het toesturen van persoonlijke gegevens kan onder andere via de formulieren op onze website. Op het moment dat jij ons vrijwillig persoonlijke informatie toestuurt en daarbij actief aangeeft aangeeft dat je meer informatie wilt ontvangen met gratis content omtrent trends en/of commerciële aanbiedingen en wij jouw gegevens daarvoor mogen gebruiken, dan geef je ons toestemming om jouw gedrag op onze website te mogen volgen, vastleggen en te koppelen aan jouw persoonlijke gegevens via de tracking cookie van ActiveCampaign. Dit stelt ons in staat om jou relevante content en/of commerciële aanbiedingen toe te sturen op basis van jouw gedrag op onze website. De tracking cookie van ActiveCampaign verandert op dat moment van een cookie die anonieme gegevens verzamelt naar een cookie die persoonlijke gegevens verzamelt voor marketing doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Richard van Hooijdonk B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar richard@vanhooijdonk.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Richard van Hooijdonk B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Richard van Hooijdonk B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via richard@vanhooijdonk.com.

Wijzigingen

Richard van Hooijdonk B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Richard van Hooijdonk. Deze versie is opgesteld in Mei 2018.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Richard van Hooijdonk B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.