Een team van MIT kan de woorden ‘lezen’ waar je aan denkt en deze omzetten in spraak

In de neurowetenschap werken onderzoekers al tientallen jaren met hersencomputerinterfaces (BCI’s). De Duitse psychiater en neurowetenschapper Hans Berger was de ontdekker van de type-alfa-hersengolven en de eerste persoon die in 1924 een elektro-encefalogram (EEG) van een menselijk brein maakte.

Read More